เกี่ยวกับ

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์

ก่อตั้งและดำเนินงาน โดยกลุ่มบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

เกี่ยวกับเรา

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ (GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISE) เป็นเครือข่าย สำนักงานบัญชี และนักบัญชีที่ได้รับอนุญาต คุณภาพระดับมืออาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี รวมทั้งบริการทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

ด้วยการที่ให้บริการถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพสูง คุณภาพงานบริการที่เทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ ในราคาค่าบริการที่สมเหตุผลเทียบเท่ากับสำนักงานบัญชีขนาดเล็ก ได้สร้างชื่อเสียง ความพึงพอใจ และความต่อเนื่องในการใช้บริการในหมู่ลูกค้าที่ต้องการการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง รวมถึงลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำ ด้านบัญชี และภาษีธุรกิจที่หลากหลาย

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ก่อตั้งและดำเนินงาน โดยกลุ่มบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงบริการทางด้านการเงิน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในบริการด้านบัญชี โมเดลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงโปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชีการบริหารงานและ CRM ที่ทาง กรีนโปร เคเอสพี ได้พัฒนาขึ้นมา กรีนโปร เคเอสพี จึงมีความมั่นใจ และมีความมุ่งมั่นพัฒนา กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เพื่อให้บริการ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มเครือข่ายแฟรนไชส์บัญชี และภาษี ที่คัดสรรสมาชิกอย่างมีมาตรฐานทำการอบรมเชิงลึกทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้นักบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางบัญชี ภายใต้แนวคิดที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักบัญชีที่ต้องการหาโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอิสระ โดยเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง ในการสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่  สมาชิกแฟรนไชส์ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและสมาชิกในเครือข่าย เพื่อบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความเจริญเติบโตของเครือข่าย รวมถึงเสริมสร้าง ชื่อเสียงของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงสร้างการทำงาน บริหารจัดการที่ดี

ภารกิจของเรา

บริการทางด้านบัญชีที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ถูกต้องตามมาตรฐานทาง การบัญชี ดูแลเรื่องภาษี และนำส่งภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายในต่างๆ รวมถึงให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา และให้ข้อมูลทางการเงิน คำแนะนำต่อเจ้าของธุรกิจ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กิจการ การตัดสินใจ การบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สามารถเสริมสร้างมูลค่าของธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในเรื่องการให้บริการทางด้านบัญชี และระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลูกค้าของกรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์

ที่กรีนโปร เคเอสพี บัญชี แฟรนไชส์ เรามีชื่อเสียงในการให้บริการทางด้านบัญชี ที่ครอบคลุมแก่บุคคล หรือองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่

  • เป็นธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดย่อม รวมทั้งบุคคลธรรมดา
  • ต้องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการทำบัญชี
  • ต้องการหมดกังวลในเรื่องทำบัญชี จะได้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการทำธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างดีที่สุด
  • เป็นนักธุรกิจ ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจในทางการเงิน และทางธุรกิจ มากกว่าการเห็นแค่ตัวเลขทางบัญชี
  • หน่วยงานที่ไม่ต้องการจ้างนักบัญชีทำงานเต็มเวลา
  • ผู้เริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการจะทำระบบบัญชีให้ถูกต้องเป็นระบบ ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มต้นในการทำธุรกิจ
  • ผู้ที่เล็งเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี การจัดการทางการเงินและภาษี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในบริการ ที่เรามอบให้แก่ SMEs

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ เราพร้อมที่จะรับฟัง
และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในทุกๆ เรื่อง

เราให้บริการ ที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

คุณจะได้งานที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เราเชื่อว่าหลักการบริการที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และจริงใจ

เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

คุณค่าขององค์กรของ Greenpro KSP “7R”

1. Relationship - ความสัมพันธ์ที่ดี

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่วางใจในเราในการช่วยเหลือให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายและความต้องการ

2. Reliability - ความน่าเชื่อถือ

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยเชื่อมั่นว่าบุคคลากร และองค์กรของเรามีความน่าเชื่อถือและพร้อมด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

3. Result-Driven - ความมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าสมาชิกในทีมหุ้นส่วน และนักลงทุนของเราคาดหวัง

4. Responsibility - ความรับผิดชอบ

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตัวของตนเองในการทำงาน ในการที่จะส่งมอบการดำเนินการทางธุรกิจที่ดี การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รวมถึงคุณค่าทางสังคมขององค์กร

5. Realistic - ความเป็นไปได้จริง

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นไปได้จริง และทำให้ผู้ได้รับประโยชน์เห็นถึงความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ สุจริต

6. Reputation - ความมีชื่อเสียง

พยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างและพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตกลายเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตสามารถรับรู้ได้

7. Resilient - ความยืดหยุ่น

พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น พัฒนาความสามารถและระบบที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง หรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของเรา และเรายังคงมีความสามารถในการยืนหยัดและดำเนินธุรกิจอยู่ได้โดยปราศจากความยากลำบาก

ทีมบริหาร

คุณสุรภา แจ่มแจ้ง

กรรมการผู้จัดการ

MBA, CPA(TH)

คุณสุรภา แจ่มแจ้ง เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสุรภามีความรู้ความชำนาญในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมการบริหารทางการเงิน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

นอกจากนี้ คุณสุรภายังเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงินให้กับบริษัทในประเทศไทยหลายบริษัท และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทางด้านบัญชีให้กับหลายองค์กร

คุณสุรภาเป็นเจ้าของและเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท KSP ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Greenpro Capital Corporation

ในปัจจุบัน คุณสุรภาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Greenpro KSP โดยรับผิดชอบในเรื่องการตลาด และบริหารทีมงาน

คุณสุรภาจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยสยาม และปริญญาโททางด้านบัญชีการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณประภากร เสาเกลียว

กรรมการผู้จัดการ

MBA, CPA(TH)

คุณประภากร เสาเกลียว เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณประภากรมีความรู้ความชำนาญในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

คุณประภากรเป็นเจ้าของและเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท KSP ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Greenpro Capital Corporation

ในปัจจุบัน คุณประภากรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Greenpro KSP โดยรับผิดชอบในด้านพัฒนาธุรกิจและบริหารทีมงาน

คุณประภากรจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Lee Chong Kuang, CK

กรรมการผู้จัดการ

FCCA, CPA(HK), CA(M)

CK Lee เป็นสมาชิกของ ACCA และ Malaysia Institute of Accountants นอกจากนี้ CK ยังมีคุณวุฒิทางวิชาชีพจาก Hong Kong Institute of Certified Public Accountants เขาได้ขยายบริการวิชาชีพของเขาให้ครอบคลุมถึงเรื่องบัญชี ภาษีอากร การวางแผนโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ CK ยังได้ก่อตั้งสมาคมระหว่างประเทศ (CBBA) – องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำในธุรกิจระหว่างประเทศแก่สมาชิกที่ลงทุนในธุรกิจ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปี ค.ศ. 2013 CK ได้เริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยการเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง และจีน หลังจากที่บริษัท GreenPro ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใน ปี ค.ศ. 2013 CK ได้รับหน้าที่เข้ามาดูแลแผนกลยุทธ์และการกำหนดทิศทางทางธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัท GreenPro Capital Corporation

Loke Che Chan, Gilbert

กรรมการผู้จัดการ

MBA, FCPA, CFP(M), CWM, MHKSI

Gilbert Loke ทำงานเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ZMay Holdings ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2008 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2008 ในระหว่างนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านการเงินให้กับบริษัท Asia Properties Inc. และ Sino Bioenergy Inc. ด้วย ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ OTC ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Gilbert ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในปี ค.ศ. 2011 และปี ค.ศ. 2012

Gilbert มีความรู้ความชำนาญในด้านบัญชีและเป็นนักบัญชีมานานกว่า 30 ปี เขาได้รับการฝึกอบรม และได้รับการรับรองเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้ทำงานให้กับ UHY (เดิมชื่อ Hacker Young) Chartered Accountant หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในระหว่างปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 1988.

Gilbert มีประสบการณ์มากมายในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร การกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี้ Gilbert ยังเป็นสมาชิกของ CBBA และช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาด้านกิจกรรมเพื่อช่วยให้สมาชิก CBBA ทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ