กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เป็นเครือข่ายของนักบัญชีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชีและภาษี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีธุรกิจ วางแผนภาษี โดยให้บริการทั่วราชอาณาจักรไทย

บริการของเรา

บริการบัญชีและภาษี

บริการ Payroll

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

รายไตรมาส

รายปี

ตรวจสอบเฉพาะกิจ

ตรวจสอบภายใน

จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

จดทะเบียนประกันสังคม

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เน็ตเวิรค์ ก่อตั้งและดำเนินงาน โดยกลุ่มบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงบริการทางด้านการเงิน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปีในการบริการด้านบัญชี โมเดลทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงโปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชี การบริหารงาน และ CRM ที่ทาง กรีนโปร เคเอสพี ได้พัฒนาขึ้นมา กรีนโปร เคเอสพี จึงมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ทางด้านบัญชีและภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนนิติบุคคล ให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยคุณภาพงานบริการที่เทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ ในราคาค่าบริการที่สมเหตุผล

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ Greenpro KSP บัญชีคุณภาพใกล้คุณ

ภูมิภาค (Region)

แฟรนไชส์บัญชีภาคเหนือ

ภาคเหนือ

North

แฟรนไชส์บัญชีตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeast

GreenPro KSP บัญชี แฟรนไชส์

ประกอบด้วยนักบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการอบรม เพื่อให้การบริการที่มีมาตรฐาน ซึ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจที่มีขนาดเล็กและใหญ่ เป็นไปอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี ภาษีอากร รวมถึงการวางแผนภาษี

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการกับเรา?

√ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหลากหลาย รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบัญชีภาษีอากร

√ ค่าใช้จ่ายถูกเทียบเท่าบริษัทบัญชีขนาดเล็กแต่คุณภาพและการบริการเทียบเท่าบริษัทบัญชีขนาดใหญ่

√ บริการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และงานมีคุณภาพ

√ ทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต บริการ ซื้อมาขายไป

√ มาครบจบที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียน ทำบัญชีและภาษี งานตรวจสอบ งานวางแผนภาษี

√ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง

ภารกิจของเรา คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน และคำแนะนำแก่ลูกค้าของเราเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเสริมสร้างมูลค่าของธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้กับองค์กร โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าของเรามีข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด

Values - "7Rs" Organisation

Exciting Greenpro KSP Franchise Opportunities

ถ้าคุณกำลังต้องการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี

ในการเริ่มต้นมีหลายสิ่งที่คุณต้องพิจารณา และเตรียมตัวในการทำสำนักงานบัญชีให้ประสบความสำเร็จ

ทำไมคุณต้องเลือกเป็นแฟรนไชส์บัญชีกับกรีนโปร เคเอสพี

ได้รับงานบัญชีจาก กรีนโปร เคเอสพี
เมื่อผ่านการฝึกอบรม

มีเว็บไซต์ส่วนกลาง แนะนำบริการบัญชี
และแนะนำแฟรนไชส์

อบรมเชิงลึก เทคนิค ระบบ
เพื่อให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

ได้รับคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน
เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง

อบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
ที่ใช้ในการปฏิบัติการให้บริการ

มีแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การให้บริการบัญชีให้กับสมาชิก

มีการทำการตลาดจากส่วนกลาง
โดยสมาชิกไม่ต้องเริ่มต้นทำการตลาด

มีการสร้างแบรนด์ และสร้างชื่อเสียง
กรีนโปร เคเอสพี แฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จัก

มีทีมงานส่วนกลาง สนับสนุน คอยช่วยเหลือ
ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สมาชิก

มีสัมมนา อบรม พัฒนาทักษะ และช่องทาง
ในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้
และข่าวสารใหม่ๆ เสมอ

มีการประเมิน วัดผลงานการให้บริการเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี

มีเครือข่ายสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
ในการช่วยเหลือสนับสนุน แบ่งปันความรู้
เพื่อความสำเร็จ

มีระบบ Cloud Management Record
สำหรับในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร

มีโปรแกรม Exit Strategy
กำหนดผลตอบแทนแก่แฟรนไชส์
ผู้ที่ต้องการออกจากธุรกิจ

มีนักบัญชีทำงานแทน
ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือลาพักร้อน

ออกแบบป้าย และนามบัตร
ให้กับแฟรนไชส์

Our Customers (ลูกค้าของเรา)

HEATH & WELLNESS

HOME SERVICES CONTRACTORS

PROFESSIONAL SERVICES

RESTAURANTS

ข่าวสาร

บทความน่าสนใจ

สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม

09/04/2562
แหล่งที่มา : กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

09/04/2562
แหล่งที่มา : กรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คืออะไร

20/04/2562
แหล่งที่มา : กรมสรรพากร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

17/04/2562
แหล่งที่มา : กรมสรรพากร