บริการจดทะเบียนธุรกิจ

งานบริการคือหัวใจสำคัญของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ
ที่ลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการรวดเร็ว
ทันเวลา ราคาสมเหตุผล คุยได้เป็นกันเอง
เรายินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน

ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านข้อมูลแก่ลูกค้ารวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ซึ่งขอบเขตในการให้บริการนั้นครอบคลุมงานจดทะเบียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน
• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี
• จดเครื่องหมายการค้า
• ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
• จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน
• จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ
• รวมถึงบริการงานด้านทะเบียนอื่นๆ

ข้อดีของการจดทะเบียนธุรกิจกับเรา

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

ราคาจดทะเบียนบริษัท 8,880 บาท จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง คัดเอกสารให้ทั้งชุด ฟรีค่าจัดทำตรายาง

อัตราค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ราคาจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3,880 บาท จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง คัดเอกสารให้ทั้งชุด ฟรีค่าจัดทำตรายาง