ที่ปรึกษาภาษี - ให้คำแนะนำด้านภาษี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

ที่ปรึกษาภาษี ให้บริการ ที่ปรึกษาด้านภาษี ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา รับปรึกษาภาษี ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ให้คำ ปรึกษาเรื่องภาษี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำ ปรึกษาภาษี หมดปัญหาเรื่องภาษี ยินดีให้คำปรึกษา!

“เราให้บริการคำปรึกษาในด้านภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีอากร และเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง หมดปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

ให้บริการ ที่ปรึกษาภาษี สำหรับผู้ประกอบการบุคคคลธรรมดา และนิติบุคคล บริษัท หจก. ไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup ทั้งธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านภาษีกว่า 25 ปี ให้บริการ ที่ปรึกษาด้านภาษี ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้านภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี ให้บริการ ที่ปรึกษาภาษี ในราคาที่เหมาะสม

ทำไมถึงต้องใช้บริการ ที่ปรึกษาภาษี

ภาษีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอยู่แล้ว ” ยิ่งเมื่อมีการดำเนินธุรกิจและมีรายได้จะมีเรื่องของภาษีอากรเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่กำลังเป็นกังวลว่าตนเองดำเนินธุรกิจแล้วมีการเสียภาษีถูกต้องไหม หรือดำเนินธุรกิจไปแล้วเสียภาษีครบถ้วน ถูกต้อง หรือตกหล่นตรงไหนหรือไม่ “

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรหาที่ปรึกษาภาษีไว้ให้ความรู้ แนะนำ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆโดยตรง เพื่อให้ท่านปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป

เหตุผลที่ควรใช้บริการ ที่ปรึกษาภาษี กับเรา

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความรู้ ความสามารถด้านภาษีโดยตรง ประกอบกับเราเป็นธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ท่านได้ไม่ว่าจะเป็น

• ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
• ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
• ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
• ให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน
• ให้คำปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีเพื่อให้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี

นอกจากนี้งานบริการด้าน ที่ปรึกษาภาษี ยังมีขอบเขตงานอื่นๆ ที่รองรับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการคำปรึกษาด้านภาษี ในเรื่องใด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษา เรายินดีให้บริการเป็น ที่ปรึกษาด้านภาษี แก่ลูกค้าทุกท่าน

ค่าบริการ ที่ปรึกษาภาษี

สำหรับค่าบริการ ที่ปรึกษาภาษี เราให้บริการในราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัญหาที่พบ หรือความต้องการของลูกค้ารวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้คำปรึกษา ความซับซ้อนของธุรกิจ ระดับของปัญหาด้านภาษี ซึ่งโดยรวมจะทำการเสนอค่าบริการที่สอดคล้องกับขอบเขตงานที่ปรึกษาภาษีให้ลูกค้าทราบก่อน

ข้อดีของการใช้บริการ ที่ปรึกษาด้านภาษี กับเรา

• ให้คำแนะนำหาทางออกปัญหาภาษีอากรที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี
• แนะนำการวางแผนภาษี เพื่อเป็นการประหยัดค่าภาษี ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีอากร
• หมดปัญหาเรื่องภาษี
• ค่าบริการเหมาะสม คุ้มค่า
• ให้บริการด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านภาษีโดยตรง
• ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
• บริการดี จริงใจ คุยได้ เป็นกันเอง

ติดต่อ - บริการ ที่ปรึกษาภาษี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

โทร : 02-563-6187-8
มือถือ : 091-758-7867 (คุณมานะ)
E-mail : mana@greenproksp.com
LINE ID : mana.tim