บริการรับตรวจสอบบัญชี

งานบริการคือหัวใจสำคัญของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ
ที่ลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการรวดเร็ว
ทันเวลา ราคาสมเหตุผล คุยได้เป็นกันเอง
เรายินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน

รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบเป็นหลัก ความตรงต่อเวลา ให้บริการแก่ท่านในราคาที่สมเหตุผล ไม่แพง รับตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบบัญชีทุกธุรกิจ เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม ยินดีให้คำปรึกษา

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
  • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
  • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
  • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อัตราราคาค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 6,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ สามารถโทรติดต่อสอบถามค่าบริการได้ เรายินดีช่วยท่านด้วยราคายุติธรรม